Izlet - Čigoč - Selo roda PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 29 June 2015 10:15

Malo selo sa stotinjak stanovnika leži u Lonjskom polju s lijeve obale rijeke Save, udaljeno 100 km od Zagreba. Obitavalište je oko 60 pari bijelih i nešto crnih roda, te  podosta raznih vrsti biljaka, riba, vodozemaca, gmazova, kukaca, ptica i sisavaca.

Čigoč je bio cilj izleta naše Udruge, 13. lipnja 2015. godine.

Parkom prirode Lonjsko polje proglašeno je 1990. godine, a na inicijativu Zaklade Europske Prirodne baštine  (EURONATUR) dodijeljen mu je naslov „1. Europskog sela roda“. Latinski naziv za rode je ciconeidea (čičonde) otkud vjerojatno potječe i ime sela Čigoč, gdje rode obitavaju u prostranom Lonjskom polju, parku prirode, dužine 70 km, a širine  2-15 km, u izobilju hrane, a gnijezde se na krovovima (a ne na dimnjacima) starih  drvenih posavskih kuća zvanih – Korablje.

Korablje su drvene kuće katnice stare i do 200 godina koje nemaju dimnjake već dim  slobodno ulazi u potkrovlje tako da osim što štiti drvenu konstrukciju usput i dimi  delikatese ovog kraja; šunke, češnjovke i kulene.  Rijeke Sava, Una, Kupa, Lonja i Struk susreću se upravo na području Parka prirode –  Lonjsko polje i zbog nepredvidivh poplava, vodostaj Save može narasti do 10 m, ali ovo  područje može primiti do 2 milijarde kubičnih metara vode što osigurava dovoljne  količine raznovrsnih vrsta hrane; riba, žaba, kukaca, miševa i drugo.  Za vrijeme velikih poplava kao što je spomenuto, Lonjsko polje može primiti velike  količine vode, a takva retencija štiti od poplava gradove Zagreb, Sisak, a neizravno i  Karlovac. Treba napomenuti da je to veliki prirodni rezervoar hrane za navedene  životinje, a nakon povlačenja visokih voda, to je idealno mjesto za ispašu konja, goveda i  domaćih životinja.

Rode – Prstenovanje i seobe Kad mlade rode navrše 3 mjeseca (a prije polijetanja) stavlja im se na nogu prsten s  oznakom: redni broj, mjesto i država podrijetla.  Prema istraživanjima, rode se iz naših krajeva sele u dva pravca: istočni i zapadni. Istočni  pravac seobe ide deltom Dunava, Turske, Sueskog Kanala, deltom i rijekom Nil sve do  Južne Afrike, a zapdani dio preko Francuske, Španjolske, Maroka do Juga Afrike. Važno je napomenuti da rode biraju kopneni put zbog povoljnih zračnih struja, a ne morski koji to nema. 

Za vrijeme sjenokoše u 7. i 8. mjesecu, najviše je roda na poljima u potrazi za hranom i  pripremi za put, a ljudi su na poljima sukupljajući ljetinu. Rode se vraćaju u proljeće pa  vi izračunajte zašto legenda kaže da rode «nose djecu».  Osim obitavališta roda u Lonjskom polju i ostalih vrsta ptica, riba, gmazova i biljaka, tu  se nalaze velika stada posavskih konja u potpunoj slobodi, kao i svinja i goveda, i sve to  u simbiozi s tradicionalnom poljoprivredom uz obilje hrane što čini vrlo pogodno  podneblje za život roda i ostalih vrsta ptica.

Selo Čigoč pomalo izolirano od civilizacije, udaljeno od komunikacija, svojim usporenim  i mirnim životom s malo ljudi čini idealno područje za život roda, a domaći ljudi paze na  njih i ne ometaju njihov život, iako se gnjezde na krovovima kuća, a gnijezda su teška  čak i do 900 kg.

Ostavili smo ovo područje, na prvi pogled mirno i tiho, ali kad se dojmovi slegnu mislim  da je tako najbolje i za ljude i za sve vrste ptica, kukaca, riba i dr., jer smo sigurni kad se  sljedeći put vratimo da ćemo zateći isto tako idiličnu atmosferu – Parka prirode Lonjsko polje.

U Varaždinu 16. lipnja 2015.

Dinko Tomić