Radovi i brošure
Linkovi na dokumente uploadane na sajt.
Display # 
# Web Link Hits
1   Link   Brošura sa informacijama
Brošura sa informacijama za bolesnike.
1988
2   Link   Prezentacija o pametnim lijekovima
Prezentacija gđe. Štefanije Pintarić o pametnim lijekovima.
2703
3   Link   Hitna stanja kod Ca pluća
Prezentacija gđe.Štefanije Pintarić o situacijama kod Ca pluća koje iziskuju hitnu intervenciju.
1832
4   Link   Primjena Avastina
Primjena Avastina kod uzapredovalog nemikrocelularnog karcinoma pluća. (gđa. Štefanija Pintarić)
1684
5   Link   Prednosti kontinuiranog mjerenja maligne boli
Predavanje sestre Geci Mirjane o kontinuiranom mjerenju boli.
1687