Edukativno skup - BOL Print
Written by Štefanija Pintarić   
Saturday, 20 November 2010 10:08
02.11.2010., s početkom u 15 sati, u sali Bolnice Klenovnik, održan je 7. edukativni skup udruge „Kaj sad?“. Tema predavanja je bila bol, a predavanje je održao dr Ivan Kudelić. Skup je bio najposjećeniji do sad (78 sudionika).

Pozdrav nazočnima uputio je i gosp Božić, predsjednik Društva za bol u Varaždinu. Gosp. Božić nam je obećao na idućem skupu dati više informacija o radu amb za bol u bolnici Varaždin.

Š. Pintarić izvjestila je u kratko o daljim aktivnostima u radu udruge:
- pripreme za skupštinu u siječnju, kada će biti i slijedeće edukativno predavanje
- planirana kupnja karata svim članovima udruge za kazališnu predstavu u 12 mjesecu.

Da puno ne pričamo evo nekoliko sličica: